Podpora ze Státního fondu životního prostředí poskytnutá Správě NP a CHKO Šumava

 

celkový přehled 1995-1999

Poř. č. Evidenční číslo akce Přijata dne Místo a okres realizace Název opatření ke zlepšení životního prostředí Celková výše podpory (v tis. Kč) Rada Fondu č. ze dne Kladné rozhodnutí ministra ŽP ze dne
1 03159538 11.8.1995 CHKO Šumava - Prachatice 306 Péče o porosty a plochy ve zvláště chráněných velkoplošných územích 154,90 /// 19.10.1996
2 00979665 21.2.1996 Vimperk - zámek -Prachatice - 306 Mezinárodní centrum ekologické výchovy a vzdělávání Vimperk 35 000 22.RF 11.3.1996 25.3.1996
3 04469638 6.6.1996 NP Šumava - Prachatice - 306 Biologická ochrana, přibližování TERRI, individuální ochrana lesa, likvidace dřevní hmoty štěpkování 5 133,8 23.RF 13.5.1996 28.6.1996
4 04889638 27.6.1996 NP Šumava - Prachatice - 306 Rekonstrukce turistických lesních cest 5 199,77 23.RF 13.5.1996 28.6.1996
5 04909638 27.6.1996 NP Šumava - Prachatice - 306 Přibližování vrtulníkem 8 800 /// 28.6.1996
6 09339638 7.1.1997 NP Šumava - Prachatice - 306 K přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích NP - přibližování vrtulníkem 11 756,8 27.RF 07.07.1997 7.11.1997
7 00379838 26.2.1998 NP Šumava - Prachatice - 306 K přírodě šetrné hospodaření v lesích NP - Aplikace šetrných technologií - přibližování vrtulníkem 26 180 30.RF 02.03.1998 24.4.1998
8 00389838 26.2.1998 NP Šumava - Prachatice - 306 K přírodě šetrné hospodaření v lesích NP - Aplikace šetrných technologií - přibližování TERRI a strojní štěpkování 13 815 30.RF 02.03.1998 24.4.1998
9 00399838 26.2.1998 NP Šumava - Prachatice - 306 K přírodě šetrné hospodaření v lesích NP - Aplikace šetrných technologií - biol.ochrana lesa - indiv.ochrana + feromony 6 276 30.RF 02.03.1998 24.4.1998
10 05279838 15.10.1998 NP Šumava - Klatovy - 404 Posilování populace tetřeva hlušce v NP Šumava 1 200 33.RF 22.02.1999 22.3.1999
11 00249938 8.4.1999 NP Šumava - Prachatice - 306 K přírodě šetrné hospodaření v lesích - Aplikace šetrných technologií strojní štěpkování 1 407 35.RF 21.6.1999 20.7.1999
12 00259938 8.4.1999 NP Šumava - Klatovy - 404 K přírodě šetrné hospodaření v lesích - Aplikace šetrných technologií - přibližování TERRI 12 851 35.RF 21.6.1999 20.7.1999
13 02589938 20.7.1999 NP Šumava - Prachatice - 306 K přírodě šetrné hospodaření v lesích NP - Aplikace šetrných technologií - přibližování vrtulníkem 16 750 38.RF 13.12.1999 19.1.2000
Zdroj informací : internetové stránky SFŽP www.sfzp.cz      
Zpracovala : J. Konopová 27.10.2000