Grafy množství vytěžených stromů v NP Šumava

  roky 1992 - 2000

 

 

Barevné rozlišení v grafech:

- státní lesy
- bývalé vedení Správy NP
- vedení Správy NP - Ing. Ivan Žlábek

 

Graf č. 1

Graf č. 2
Graf č. 3