Fakta o kradení dřeva v Čechách
Autor: Vladimír Just
Psáno v listopadu 2002 pro deník Právo, ale nezveřejněno

Před několika dny odvysílala Česká televize publicistický pořad FAKTA (režie: Michal Kazda). Téma: rozmáhající se černé těžby dřeva v republice. Na čerstvém případu krádeže 3 000 kubíků dřeva z katastru obce Jevíčko se pořad pokusil - v ČT vzácný to úkaz - problém zobecnit, udělat malou bilanci, podtrhnout a sečíst otřesná fakta za posledních šest let. Hned úvodní záběry s procítěně naštvanými slovy starosty Jevíčka dokazovaly, že tvůrci pořadu myslí v souvislostech: dokáží stejně jako pan starosta vidět dál než na špičku obvykle sebestředného nosu Kavčích hor a masové drancování tuzemských lesů posoudit mj. i v kontextu se stupňujícími se povodněmi v české kotlině. Přesto mi tvůrci připadali jako někdo, kdo křičí o vykradení vlastního bytu a neslyší, že hned vedle, za tenkou stěnou paneláku, právě hlasitě vraždí nemluvně. Ale stop metaforám, pojďme k suchým faktům.

I.
Ředitel odboru ochrany lesa Ministerstva životního prostředí Tomáš Staněk a jeho kolega Ryšánek vyčíslili škodu ukradených tří tisíc kubíků u Jevíčka na 30 (slovy třicet) milionů korun. Za posledních šest let dělá škoda z ukradených statisíců kubíků dřevní hmoty - podle těchto dvou expertů - přes 3 (slovy tři) miliardy korun. Vrcholy černých těžeb - zapamatujme si ta data i čísla - spadají do let 1999 a 2000 (v prvém uvedeném roce šlo o 184 000 kubíků, ve druhém o 162 000 kubíků).
Titíž dva pánové už řadu let ze svých pozic mocensky kryjí dřevorubecké praktiky v jimi spravované organizaci, která - na rozdíl od lesů u Jevíčka - hospodaří s komoditou mnohonásobně onačejší (rezonanční smrky, dýhárenské výřezy). A navíc s lesy, jež podléhají několikanásobně vyšší, v tomto státě vůbec nejvyšší míře ochrany: jde o cca 50 tisíc hektarů lesů v Šumavském národním parku. Zde bylo za posledních šest let, s vydatnou pomoci tučných dotací z MŽP (vrtulníky), vytěženo a přes dřevařské akciovky pod cenou začachrováno do ciziny, přes půl druhého milionu kubíků nejvzácnějšího dřeva v republice. To jest, podle propočtů obou pánů , zboží v ceně 15 miliard korun. A vrcholy této těžby - cca 280 000 kubíků - spadají do let 1999 a 2000. Všichni občané republiky se na dotování tohoto masového výprodeje národního bohatství ze svých daní podíleli. Vědí to? A vědí to tvůrci zmíněného pořadu? Ví to ministr životního prostředí, který každým dnem, kdy ponechává ve funkci zprofanovaný management, šumavský národní tunel prodlužuje?

II.
Zatímco o podezřelých cestách milionů kubíků začachrovaného dřeva (kdy se např. dřevo ze Šumavy prodává kamarádům v akciovkách, bývalým pracovníkům parku, v jiné, nižší kategorii) se lze jen dohadovat, jedna věc je jasná už teď. Tou jasnou, nezpochybnitelnou věcí, na níž se shodnou ekologové, inspektoři, soudní znalci, vyšetřovatelé i samotní pracovníci NP, je mizení dřeva z 1.zón. V tuto chvíli monitorujeme kolem čtyř stovek (tj. cca pět set kubíků) takto zmizelého dřeva z pěti 1.zón. Podle propočtů obou pánů, kteří šumavský národní tunel na MŽP kryjí, jde nejméně o pětimilionovou krádež. Jestliže by šlo o dřevo rezonanční, znásobte si prosím tuto sumu třicetkrát…
Rozumějte: toto dřevo je účetně odepsáno, úředně tedy neexistuje. Není v papírech - ale ani v terénu. A ve své většině bylo zcizeno vrtulníky (tedy za naše peníze) - to vše údajně bez vědomí ředitele NP. Ředitel, který na pisatele těchto řádků, jenž monitoroval krádeže v 1.zónách, dokáže vyslat několik stíhacích vozů i policisty s vysílačkami (scházeli jenom pohraničníci s psovody), tentýž ředitel neví, že mu nad jím spravovaným územím operuje neznámá helikoptéra a krade dřevo z nejpřísněji chráněných území. Jak dlouho ještě (Quo usque tandem?) budete, pane ministře, takového ředitele nechávat ve funkci?