EKOLOGIE: Jak zlegalizovat vývoz dřeva z prvních zón
Neviditelný pes, 26.02.2002

Je tomu víc než šest týdnů, kdy klíčový výbor Poslanecké sněmovny projednával zákon o NP Šumava. Teprve nyní však na povrch vyplula další nehoráznost, v jejímž pozadí stojí ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Tomu se během jednání povedl kousek vpravdě "přírodymilovný": přesvědčil výbor Sněmovny, aby z projednávaného zákona o šumavském parku vyřadil zákaz odvážet pokácené stromy z přísně chráněných prvních zón. O tom, kolik procent dřeva se ponechá v jednotlivých prvních zónách k zetlení, má dle Kužvarta rozhodnout plán péče vypracovaný Správou NP Šumava. To znamená konec záruky, že v prvních zónách bude muset, tak jako doposud, zůstávat k zetlení veškeré pokácené dřevo, neboť plán péče může množství ponechaného dřeva snížit o polovinu nebo třeba jen na dvacet či deset procent. Vzhledem k několika zjištěným případům nelegálního odvozu dřeva z prvních zón vrtulníky je Kužvartovo rozhodnutí přímo skandální, jakoby na objednávku dřevařské lobby, která si viditelně brousí zuby na vysoce lukrativní letité smrky v posledních zbytcích přírodních šumavských lesů. Druhého dne po jednání svolal ministr Kužvart velkou tiskovku s novináři (kde mj. obvinil Ambrozka z pokusu o vytunelování šumavského parku prostřednictvím obecně prospěšné společnosti). Jeden z přizvaných novinářů položil Kužvartovi otázku, zda skutečně došlo k tomu, že z iniciativy ministerstva ŽP byl ze šumavského zákona vypuštěn dosud platný zákaz odvážení stromů z prvních zón. A hle, Kužvart svůj záměr zcela popřel a překroutil:
"Není tomu tak. Uvědomme si, že ta strategie, kterou ministerstvo životního prostředí a správa realizuje na území šumavského národního parku, je NEMĚNNÁ a bylo by zvláštní, abychom nějakým tím expertním stanoviskem, ať už pro zákonodárce nebo starosty, kteří se podílejí na tom zákonu, šli proti tomu, co se tam děje a co je podle všeho úspěšné. To znamená, já bych si dovolil tady vám zacitovat přijatý pozměňovací návrh a proto jsme tady současně i ředitel Žlábek a já konstatovali, že ta materie se posunula k lepšímu, cituji: 'V rozsahu stanoveném plánem péče o národní park se v lesích zařazených do první zóny ponechává dřevo v lesních porostech přirozenému rozkladu.' Takže jak sám vidíte, pane redaktore, představa, že by ať už ministerstvo nebo správa ŠUNAPu chtěli udělat z prvních zón fabriku na dřevo, je lichá."

Nutno podotknout, že dvě první zóny, Jezerní a Ztracená slať, odkud byly vybrakovány desítky nakácených kmenů, už vlastně takovou malou fabriku na dřevo představují. Ovšem nelegální, což šumavským lesákům značně komplikuje život. A velkorysý Kužvart se jim zřejmě rozhodl vyjít vstříc. Tři roky ujišťoval veřejnost, že pro kácení stromů v prvních zónách není žádná zištná motivace, kácí se prý jen kvůli kůrovci a najednou prásk - odvoz lukrativních klád z nejcennějších přírodních koutů Šumavy bude co nevidět stvrzován úředním puncem. Nezbývá mi než panu ministrovi pogratulovat za jeho nápaditou a výstižnou sebereklamu, kterou si tímto před blížícími se volbami udělal.