EKOLOGIE: Kterak naše vláda mrhá penězi daňových poplatníků
Neviditelný Pes, 22.10.2001

... aneb ministr Kužvart uvolnil další milióny korun na devastaci Šumavy V zemích Evropské unie jsou nemalé finanční částky vynakládány na ochranu přírodních hodnot v rezervacích a národních parcích. Naše ctěné Ministerstvo ŽP předstírá, že dělá to samé, ve skutečnosti však dělá pravý opak: již několik let poskytuje mnohamiliónové částky na usnadnění výprodeje našich nejcennějších přírodních hodnot, lukrativní šumavské lesy nevyjímaje. S výsledkem typickým poplatnosti naší doby: privátní dřevařská lobby bohatne, zatímco stát chudne a turisté přicházejí o poslední kousky zachovalé horské přírody. Vydatné sumy státních peněz jsou totiž každoročně poskytovány na těžbu a transport dřeva. Komu z nás by se nelíbilo být velkoryse obdarován honosnou částkou 128 miliónů Kč. Právě touto sumou obdařilo v r. 1999 MŽP Správu šumavského parku a právě v tomto roce bylo ze Šumavy vyvezeno bezmála 300 tisíc kubíků dřeva, po nichž zůstaly na mnoha místech jen holé pláně. Ačkoliv zjevně chybějí peníze ve zdravotnictví a školství, ministr ŽP Kužvart na začátku září přiklepnul dřevařům v šumavského parku další slušnou sumičku; státní pokladna bude tímto chudší o dalších 25 miliónů korun a ochrana přírody opět ostrouhá, neboť peníze půjdou na ryze těžební účely (viz dotace MŽP na webové stránce www.sfzp.cz):

1. Strojní štěpkování nevyužitelné hmoty (větví) - 3,8 mil Kč
2. Přibližování vytěženého dřeva lehkými těžebními soupravami (malotraktory Terri) - 12,7 mil Kč
3. Oprava lesních cest (znalci Šumavy mohou sami posoudit, kolik jich slouží dřevařům a kolik turistům) - 9,5 mil Kč.

Zajímavé je, že zatímco v minulých letech byla žadatelem o dotace sama Správa NP a CHKO Šumava, v letošním roce za ni o peníze pro stejné účely požádala Regionální rozvojová agentura Šumava se sídlem ve Stachách. Není vyloučené, že se správa parku bude snažit získat od MŽP ještě další milióny, konkrétně na provoz vrtulníků. Jakoby náhodou totiž v obtížně přístupných slatích na Modravsku leží spousta čerstvě poražených a odkorněných lukrativních kmenů, které jsou pečlivě vypodložené, aby nezetlely. Prazvláštní toť fenomén šumavský...

Na závěr ještě pár vět o tom, jak si správa šumavského parku počíná v letošním roce, kdy nedostala od státu na provoz vrtulníků ani korunu. Snad tomu napomohla i občanská iniciativa J. Záhory, který na Šumavě v předchozích letech pracoval a s pomocí inspekce odhalil zneužití vrtulníku k ilegálnímu odvozu tisíců kubíků lukrativního dřeva z modravských slatí. Zatímco správa parku ještě před rokem vehementně tvrdila do médií, že dřevo je nutné ze slatí odvážet, aby se tam dostali lesní dělníci ke zpracování polomů a k vysazování mladých stromků, v letošním roce, když nemá vrtulníky, je náhle výhodnější dřevo nechávat v porostech k zetlení. Je znát, že alespoň odlehlé slatě si konečně mohly od náporu dřevařů trochu oddechnout... Zdá se, že letošní relativně nízká a státem jen omezeně zadotovaná těžba dřeva (ve srovnání s předchozími dvěma roky) nestačí uživit přebujelý úřednický aparát, který si vedení správy systematicky vybudovalo. Ke konci července vykázala správa parku coby příspěvková organizace dluh 2,7 miliónů korun! Myslím si, že by se nad tím měla naše vláda hlouběji zamyslet a vyvodit patřičná opatření vedoucí k tomu, aby se z lesního závodu sloužícího hlavně dřevařským prominentům konečně stal důstojný národní park. Ušetří tím nejen naše peníze, ale i poslední zbytky jedinečné horské přírody.