Krádež lesa
Relace: Na vlastní oči
Televize Nova
17.12.2002
Autor: Stanislav Motl

Redaktor:
Když se dá ukradnout pramen v lese, proč by se nedal ukrást celý les.

Ivona Matějková, Jihočeská univerzita České Budějovice:
Jsme na té mýtině na "Ztracené slati", kde jsem na podzim objevila, že u padesáti osmi pařezů chybí lukrativní kmeny.

Redaktor:
Ivona Matějková z Jihočeské univerzity se stala postrachem velkých těžebních společností. Objevila a přehledně zdokumentovala, že v přísně chráněné první zóně šumavského národní parku vytěžili a odvezli velké množství kmenů, většinou vzácného a dobře prodejného resonančního dřeva.

Petr Ješátko, odborný lesní hospodář:
Proto Němci dneska mají nadbytek, že jo, i resonančního dříví.

Redaktor:
Už je to skoro obehraná písnička, ale vyšetřování se ne a ne rozjet. Začalo až pod opravdu velkým tlakem novinářů a ekologických organizací.

Alena Václavíková, mluvčí Policie České republiky Klatovy:
Případ se chýlí ke konci, je čekáno na výslech pilota, po výslechu bude ve věci rozhodnuto.

Redaktor:
Jenže, jaké překvapení, po šesti měsících od naší reportáže policie případ odložila.

Dr. Jaromír Bláha, Hnutí Duha:
Policie zjistila sice vazače, kteří to dřevo na vrtulník přivezli, nicméně vazači ani správa národního parku, příslušní pracovníci si nemohou vzpomenout, kde to dřevo složili a která firma je koupila a odvezla. Takže policie to uzavřela s tím, že se nepodařilo prokázat úmysl, že to byla jakási asi neúmyslná krádež a případ znovu odložila.

Redaktor:
Prostě kdosi, už se ani neví kdo, náhodou letěl vrtulníkem přes národní park a náhodou se mu zachytily za podvozek nějaké stromy, tak je komusi prodal, už ani neví komu. Jediný hmatatelný výsledek je neuvěřitelné, leč právoplatné rozhodnutí správy parku a policie, že Ivona Matějková už příště nesmí do lesa, aby snad zase náhodou něco neobjevila.