Hnutí Duha zkoumá kácení na Šumavě
Autor: Antonín Pelíšek
Mladá Fronta Dnes, 24.07.2002

Vimperk - Ekologické občanské sdružení Hnutí Duha se rozhodlo k prázdninovému protestu proti úřadům formou občanské neposlušnosti. Ačkoliv sdružení udělilo ministerstvo životního prostředí zákaz vstupu do prvních zón Národního parku Šumava, lidé z Duhy pokračují v monitorování pralesa. "Od minulého týdne máme v lokalitě své lidi. Současně se zde pohybují i pracovníci Jihočeské univerzity, kteří rovněž nedostali povolení ke vstupu," upozornil předák Duhy Jaromír Bláha. Ekologické sdružení zatím zkoumá vliv vykácení stromů na ekosystém hlavně v oblasti Jezerní a Ztracené slatě a Trojmezné. Od srpna se zaměří i na kácení pralesa a odvoz dřeva. V minulosti totiž Duha přišla na několik případů, kdy lesníci vytěžili v rozporu s povolením zdravé stromy, to znamená nenapadené kůrovcem. Právě v zákazu vidí Duha snahu parku i ministerstva zatajit před veřejností porušování zákonů na Šumavě. "Bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvart přitom nezávislou kontrolu v parku sám žádal. Poté, co jsme odhalili v prvních zónách nepovolenou těžbu, svůj názor radikálně změnil. Asi nemá čisté svědomí," tvrdí Bláha. Sdružení připomíná, že ještě před půl rokem se dohodli se správci parku na kompromisu do nejvíce chráněných zón parku dovolí vstup omezenému počtu lidí z Duhy. Zájem měli hlavně o Trojmeznou a Modravskou slať. Stromy záhadně zmizely před lety také z Jezerní a Ztracené slatě. Bláha přitom přiznal, že do zakázaných míst se dostali jeho lidé nelegálně už víckrát.
Jaromír Bláha z Hnutí Duha tvrdí, že je začínají pronásledovat lesníci, kteří působí zároveň jako strážci parku. "Přitom dodržujeme předepsaný režim a chováme se ohleduplně. Absurdní je, že nesmíme do míst, kam správa parku pouští dřevorubce," tvrdí. Mluvčí správy parku Zdeněk Kantořík si myslí, že ze strany Duhy jde o nedorozumění. "Oni chtěli trvalé povolení pro vstup do prvních zón a to je nemožné. Dostali by je jako občanské sdružení, jenomže pak by vznikl precedens pro tisíce jiných sdružení, která by žádala o povolení také," řekl Kantořík. Členům Hnutí Duha je podle něho možné poskytnout jednorázové povolení pro vstup, stejně jako dalším zájemcům, například fotografům nebo biologům a přírodovědcům. Trvalé povolení pro občanská sdružení by však podle Kantoříka přineslo masovou a těžko kontrolovatelnou turistiku v nejvíce chráněném území parku. "Trvalé výjimky opravňující ke vstupu mají kontrolní orgány, jako inspekce životního prostředí, referáty životního prostředí a příslušní úředníci obecních úřadů," poznamenal Kantořík. Za porušení řádu parku hrozí návštěvníkům pokuty. Vloni parkem prošlo 1,8 milionu lidí. Strážci od nich vybrali na pokutách 50 tisíc korun. "Není to mnoho, když si uvědomíme, že některé úseky, například místa kolem podvalových chodníků, jsou zdevastované. Většinou řeší strážci neposlušnost domluvou," uvedl Kantořík. Při závažnějším prohřešku následuje písemné napomenutí a potom pokuty od sta do tisíce korun.