Experti potvrdili názory ekologů
Autor: Václav Janous
Mladá fronta Dnes, 7.3.2003

Šumava - Ekologičtí aktivisté z Hnutí Duha mají správné výhrady proti hospodaření v Národním parku Šumava. To je závěr expertů mezinárodní mise Světového svazu ochrany přírody IUCN, kteří zhruba před půl rokem procházeli národní park, aby hlavně posoudili, zda kácení stromů napadených kůrovcem je správné.
S opatřeními, které doporučila IUCN, souhlasí ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Ten chce urychlit změny v zónách parku tak, aby se zvětšily jeho bezzásahové první zóny. "Pokud chceme Šumavu ponechat v kategorii národního parku s přísnými kritérii ochrany, je nutné, aby první zóna byla ucelená a tvořena maximálně deseti kompaktními bloky," řekl včera ministr. Ředitel správy Národního parku Šumava Ivan Žlábek namítá, že závěry mise musí projít širší diskusí. "Najdeme tam věci, které budou realizovatelné, ale rovněž věci, které realizovatelné nebudou," řekl Žlábek. Ten tvrdí, že v pětadvacetistránkové zprávě expertů jsou faktografické chyby. Aktivisté, kteří koncem roku požadovali rezignaci ředitele, na ní teď trvají.
Hnutí Duha už deset let kritizuje kácení stromů v prvních zónách parku, špatný postup při kácení stromů i v druhých zónách, kde vznikají holiny a vyčítá lepší výsledky bezzásahového programu proti kůrovci v národním parku na bavorské straně. Experti teď řekli, že hlavním posláním parku musí být ochrana spontánního vývoje přírody a Šumava nesplňuje mezinárodní kritéria pro národní park. Kácení stromů se musí zastavit.
"Zpráva je rozhodujícím bodem obratu v léta trvajícím sporu o národní park. Potvrdila to, co my říkáme už deset let. Musí se zastavit kácení v unikátních pralesovitých smrčinách, spojit první zóny národního parku, které jsou nyní roztříštěné do desítek malých ostrůvků. Výhodou této zprávy od expertů IUCN je, že tato prestižní mezinárodní instituce má respekt a důvěru obou stran," řekl aktivista Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Ivan Žlábek ale zprávu, která mimo jiné kritizuje i současné vedení parku za některá nepochopitelná řešení a označuje je za nekompetentní, přijal rozporuplně. Přiznal, že je to víceméně vítězství aktivistů, ale není podle něj zcela správná. "V řadě věcí je dáno hnutí za pravdu, ale zpráva je tak dlouhá, že ji musíme detailně prostudovat. Řada věcí a doporučení je faktograficky špatně, protože již je dávno praktikujeme. Nicméně odstartuje to trochu jinou etapu našeho postupu," řekl Žlábek.