Lesprojektanti tělem i duší
Neviditelný Pes, 1.8.2001

Dnešní ředitel Národního parku Šumava ing. Žlábek i jeho náměstek ing. Zatloukal pracovali za minulého režimu v Lesprojektu jako plánovači těžeb a obnovy lesních porostů. Jejich zaměstnání jim umožnilo získat dobrý přehled o stavu a hodnotě šumavských lesů, zejména v její jižní části. V té době platil lesnický zákon ze 70. let, který umožňoval lesy holosečně těžit a ve velkém zakládat monokulturní plantáže na holinách. Tímto způsobem bylo např. naplánováno a realizováno obhospodařování lesů na šumavské lesní správě Borová Lada u Kvildy. Výsledky drastických holosečí a umělých výsadeb se lesníkům vrátily jako bumerang; již v následujícím desetiletí zde došlo k plošnému rozvrácení lesních porostů. Důsledkem jsou nebývale vysoké nahodilé (tj. neplánované čili kalamitní) těžby v období let 1984-1989, kdy bylo na rozloze ca 3400 ha vytěženo celkem 311 tisíc kubíků dřeva, z toho přes 157 tisíc kubíků kůrovce a kolem 154 tisíc kubíků větrných polomů!

Oba zmínění pánové, ing. Žlábek a ing. Zatloukal jsou si tedy dobře vědomi, jakou spoušť přináší neuvážené masové kácení v lesích. Obhajuje-li V. Zatloukal současné velkoholiny na hraničním hřebeni Šumavy tím, že jejich vznik znamenal úspěšné potlačení kůrovce, vědomě obelhává veřejnost a snaží se oprostit vedení správy parku od zodpovědnosti za nevratnou devastaci Šumavy.

NP Šumava řídí socialistický plánovač holosečí
Rozsáhlé holoseče naplánovali pracovníci Lesprojektu také na Lesním závodě Železná Ruda. V roce 1989 byla část lesního porostu s hustým zmlazením jedle drasticky vytěžena těžkou technikou. Po řádění sovětského harvestoru se les proměnil v oraniště, po mladých jedličkách ani památka. V té době zde působil jako lesní technolog ing. Ivo Svoboda, mj. vynikající fotograf a znalec Šumavy, člověk, který les vnímá jako živou bytost a dokáže o něm velice hezky a poutavě vyprávět. A právě on dostal za úkol nasadit do zmíněného lesa, který si oblíbil, plundrující sovětský harvestor. Nekompromisně odmítnul a devastaci lesa, jenž neušel svému smutnému osudu, ostře zkritizoval na veřejnosti. V srpnu téhož roku byl předvolán před "umravňovací" komisi, která jeho čin rázně odsoudila jako hrubé porušení pracovní kázně a neplnění pracovních povinností pro "naši socialistickou společnost". A neodpustím si dovětek, že vedoucím této komise byl současný ředitel šumavského parku ing. I. Žlábek stanuvší po sametové revoluci na ministerském postu MŽP. A není to případ nikterak ojedinělý. Kupř. ing. Miroslav Sloup, který se aktivně podílel na nasazování devastačních těžebních strojů, je v současné době ředitelem odboru rozvoje lesa na Ministerstvu zemědělství.

Pravda je na Šumavě zatím nevítaným hostem
Byť šumavští správci vytrvale zaplavují média nejrůznějšími polopravdami a mystifikacemi, jednu trpkou pravdu V. Zatloukal na besedě s ministrem Kužvartem přece jen přiznal: za drancování šumavských lesů je na vedení správy parku podáno již 38 trestních oznámení. Jejich šetření však vázne, neboť jsou většinou odkládána. Přesto nepropadám pesimismu.Existují trestní kauzy, které byly několik let odloženy pro neschopnost a zkorumpovanost kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. Část jich však již byla vyřešena a věřím, že tak tomu bude i v případě Šumavy.