Ještě jednou na téma Rady Národního parku Šumava
Autor: Věra Schánělcová
Klatovský deník, 12.4.2003

Členové regionální sekce Rady NP Šumava se domnívají, že ekologičtí aktivisté zneužili zprávy mise Světového svazu ochrany přírody (IUCN) zviditelnit sami sebe. Uvedený názor plně dokládá zjištění těchto odborných expertů, že: Rada národního parku nefunguje správně ani efektivně. Složení rady, která například zahrnuje všechny starosty obcí, neumožňuje tomuto orgánu hrát roli rádce vůči správě národního parku. Výběr dalších členů samotnou správou neumožňuje vědecké komunitě míst zastoupení těch nejlepších a nejvhodnějších odborníků a radě vyjadřovat nezávislá stanoviska.
Je zcela jasné, že rada jmenovaná ředitelem Žlábkem musí být složena z loajálních osob vůči řediteli a současnému managementu, jinak by ji pan ředitel nejmenoval. Není povinností světové organizace dávat k vyjádření svá stanoviska poradnímu orgánu ředitele NP, kterým tato rada pouze je. Je však asi zvykem, že v NP Šumava se za pohoštění píší kladná hodnocení. Dokladuje to rozhořčení tiskového mluvčího Kantoříka, který říká, že experti ze Slovinska a Švýcarska přišli, nechali se pohostit a napsali, že se to dělá špatně. Asi na podobný postup některých našich politiků a státních úředníků by nebyl připraven. Korupce v těchto zemích a organizacích je pravděpodobně na daleko nižší úrovni, než je u nás obvyklé. Několik let nevládní neziskové organizace nalézají v nejcennějších prvních zónách ukradené značné množství dřeva, dokonce i vrtulníky, které si platíme z našich peněz. Policie krádeže potvrdí, ale pachatel je vždy neznámý! Pokutován je však oznamovatel krádeže státního majetku za vstup do první zóny! Jak absurdní.
Kdy se Rada NP, krajské úřady atd. budou touto správou našeho majetku současným vedením zabývat? Proč zlodějiny v národním parku objevují aktivisté a ne námi placená policie a státní úředníci? Proč vedení NP tyto krádeže zapíralo a později bagatelizovalo? To vše jsou naše peníze. Neměla by rada naopak aktivistům poděkovat?
Současný management v r. 1994 převzal NP Šumava v kategorii II podle klasifikace IUCN. Dnes po "péči o přírodu" tohoto vedení by měl být klasifikován v kategorii IV, nebo dokonce V, což by mělo katastrofické následky pro ochranu této velmi hodnotné oblasti (viz Zpráva IUCN). Pan ředitel Žlábek reagoval: "Park by zničil sám sebe" (ČT-1 4.4.2003 TN). Jediný komentář k vyjádření pana Žlábka: Naprostá ekologická neznalost. Příroda nemůže zničit přírodu. Tuto jeho neznalost nepotvrdila jenom nejvyšší světová ochranářská instituce (IUCN), ale po této misi i druhá nejvyšší světová organizace WWF: V péči o park nyní převažuje konzervativní lesní hospodaření nad moderními přístupy v ochraně přírody. Je tedy dvěma světovými odbornými institucemi prokázáno, že současné vedení NP Šumava nemá dostatek odbornosti k vedení našeho největšího chráněného území.
Závěrem je třeba říci, aby si všichni obyvatelé a zejména obce, krajské úřady a podnikatelé v oblasti turistiky uvědomili, o jaké finance nás současný management NP připravil. NP Bavorský les ročně navštíví cca 2,5 mil. návštěvníků. Náš NP Šumava, který je více než dvakrát větší, navštíví pouze 1,8 mil. turistů. Stálo by za průzkum, jaký je ekonomický dopad rozsáhlých holin po těžbách, po těžebních úpravách, následných zalesněních atd. Za tím "hospodařením" nám hosté nepřijedou a ze své zkušenosti v oboru turistického využití krajiny vím, jak negativně turisté vnímají poškozování šumavské přírody jejími správci. Proto musím souhlasit se závěry mise, že: Společenství nevládních neziskových organizací by měla být dána jasná a pozitivní úloha...
Píše se rok 2003 a snad i na Šumavě padla železná opona. Věřím, že i v myšlení lidí!