Název článku: Podmínky v Bavorsku se od našich zcela liší
Autor: Olga Kalčíková
Klatovský deník, 8.9.2001

Exkurse naplánovaná Hnutím Duha se uskutečnila do Národního parku Bavorský les. Pozvání jsem přijala proto, abych se na vlastní oči přesvědčila, jakou legislativou se národní park řídí, jak se daří bavorskému národnímu parku spolupracovat s obcemi. Musím poznamenat, že v tomto případě jsou podmínky v Bavorsku zcela odlišné od našich. Území bavorských obcí ani jiných soukromých vlastníků není součástí národního parku. Na mapě bylo zřetelně vidět, jak je park "obtéká". Proto jsou obce oproti obcím u nás ve zcela odlišném postavení. Ve správním řízení, tedy ve všem, co se týká rozvoje obce, je park samozřejmě účastníkem řízení, ale konečné rozhodnutí vydává úřad regionální vlády. Jak tedy vychází NP Bavorský les s obcemi? Mohu říci - velmi dobře. Především je zajištěno, aby občané byli prostřednictvím svých zástupců průběžně informováni a mohli se vyjadřovat ke všem zásadním otázkám. K tomu je zřízen poradní orgán, tzv. komunální výbor. V něm mají obce hlavní slovo. Dále jsou obce zastoupeny v odborném orgánu radě parku. Tu jmenuje ministr a navrhnout jejího člena může i jakékoli občanské sdružení. Pan Sinner, ředitel NP Bavorský les, je však ještě navíc ve stálém osobním kontaktu se starosty a pravidelně je navštěvuje. Mluví-li se tedy dnes na české straně o vzájemném domlouvání, máme ještě co dohánět. Doufám, že se v našem parlamentu podaří prosadit takový návrh zákona o NP, který by zajistil potřebnou ochranu přírody na jedné straně, právě tak jako rozvoj obcí na straně druhé. Ale samozřejmě nejvíce toho zmohou konkrétní lidé svým konkrétním přístupem. A ten se mi v bavorském NP zamlouvá více, než tomu zatím bylo u nás.

Prohlédli jsme si také oblasti, které napadl v minulých desetiletích kůrovec. Nemohu si pomoci, ale protože jsem byla vychovávána heslem "když umírá strom, umírá člověk", je pro mě pohled na hektary a hektary suchého lesa tristní.

Pan ředitel Sinner o tom mluvil velice hezky: "Příroda se s kalamitou vypořádá, samoobnovující prvky fungují. Vidíte sami na množství mladých stromků, že příroda to unese. Ale unese člověk ten pohled?" Řeč přišla i na možnost otevření turistického přechodu Modrý sloup. Potěšil mne zájem přítomných poslanců pánů Ambroska a Máčeho i poradce ministra životního prostředí Wünsche. Kéž by pomohli mnohaleté snažení místních občanů dovést ke zdárnému konci! Tento přechod by mohl být otevřen, vždyť i v tomto by mohla být bavorská strana příkladem. Správa NP Bavorský les zvážila všechna pro i proti, a nakonec si bavorský národní park vzal na svoji vlastní zodpovědnost zpřístupnění ze své strany až k hranici. Od 1.7. do 15.11. zde funguje stezka pro pěší. Tak je zajištěn potřebný klid i pro tetřevy. Zajímalo mě, jak bavorský NP řeší nebezpečí úrazu padajícím uschlým stromem, neboť celá tato oblast prošla kůrovcovou kalamitou. Upozornění na možnost zranění turistů je používáno i v argumentaci, proč by Modrý sloup otevřen být neměl. V Bavorsku je každý návštěvník parku důrazně poučen, že vstup do této oblasti je pouze na jeho vlastní nebezpečí. I složité věci mohou být jednoduché. Jen nesmí chybět dobrá vůle.

Co dodat závěrem? České obce obdržely pozvání na jednání Komunálního výboru bavorského NP a na oplátku jsme spolu s přítomným radním pro životní prostředí Plzeňského kraje Ing. Stelzerem přislíbili uspořádat společné setkání na české straně.