Bláha: Bylo to jinak
Autor: Ivana Harantová
Klatovský deník, 8.4.2003

Šumava - S argumenty správy Národního parku Šumava, souvisejícími se zprávou Světového svazu ochrany přírody, zásadně nesouhlasí představitelé Hnutí Duha.

Správa parku si v reakci na závěrečnou zprávu mezinárodní mise Světového svazu ochrany přírody (IUCN) ústy ředitelova náměstka Vladimíra Zatloukala postěžovala na složení mise. Mezi nevládními neziskovými organizacemi prý převažovali odpůrci správy; údajně chyběli například zástupci Národního lesnického komitétu.
"Členy komitétu jsou přitom jak ředitel správy Ivan Žlábek, tak i sám Vladimír Zatloukal. Ten, pokud vím, je navíc jeho funkcionářem. Oba však účastníky mise byli, i když jako zástupci správy," tvrdí Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí Duha, sám člen mise IUCN.
Podle něj bylo už před příjezdem dvou zahraničních odborníků IUCN dohodnuto, kdo bude mezinárodní misi tvořit: trojice pracovníků správy parku, tři její oponenti, tři lidé z ministerstva životního prostředí, dvojice nezávislých vědců navržená správou a další dva vědci navržení jejími oponenty.
"Správa parku chtěla do mise prosadit dalšího člena Národního lesnického komitétu. My, jako představitelé nevládních neziskových organizací, jsme tedy ve snaze o udržení rovnováhy reagovali požadavkem na dalšího člověka, který je oponentem správy. To ministerstvo odmítlo s tím, že není účelné počet členů mise rozšiřovat," vysvětluje Bláha.
Správa parku ve své reakci na závěrečnou zprávu mise kritizovala, že zahraniční odborníci na Šumavě strávili jen tři dny. Jejich program prý oponenti správy ovlivnili ve svůj prospěch.
"Ano, Martin Solar a Pierre Galland na Šumavě opravdu strávili tři dny. Ale dostali šedesátistránkový materiál, který jsme zpracovali my, a pětapadesátistránkový jim dodala správa parku. Odvezli si i plán péče o národní park, mapy a další dokumenty. Závěrečná zpráva navíc nepředstavuje pouze jejich názor, ale je výsledkem konzultací s dalšími odborníky IUCN," konstatuje Jaromír Bláha.
Jak Bláha tvrdí, Solar a Galland prý svou zprávu před odevzdáním českému ministerstvu životního prostředí odeslali i do švýcarského Glandu, kde sídlí ústředí IUCN.
Vladimír Zatloukal ve své reakci na zprávu expertů mimo jiné také uvádí, že oponenti správy ovlivnili program mezinárodní mise natolik, že vytvářel neobjektivní negativní obraz o činnosti správy parku.
"S tím nemohu souhlasit. Ve skutečnosti to bylo tak, že svůj program jsme navrhli my jako oponenti správy, svůj program navrhli i její zástupci. Společně jsme pak sestavili program skutečný, který zahrnoval padesát procent našich návrhů stejně jako padesát procent návrhů správy. S dohodou jsme všichni souhlasili," říká Bláha. Ten postoj správy parku, jíž se zpráva expertů IUCN nelíbí, protože v mnohém kritizuje její postupy, považuje za zbytečný. Jak podotýká, když Solar s Gallandem přijeli na Šumavu, prohlásili, že nehodlají nikomu dělat arbitry a že pouze posoudí, co v parku je v souladu s mezinárodními kritérii a co jim odporuje.
"Za pravdu dali spíše nám a správa parku by to tak měla vzít. Je škoda, že její zaměstnanci místo toho hledají argumenty, jak závěrečnou zprávu znevěrohodnit. Ministerstvo sem oba odborníky pozvalo, aby se spor mezi správou a jejími oponenty pohnul kupředu. Právě tak bychom na dokument měli pohlížet," doporučuje Bláha, který považuje za zbytečné reagovat na údaje, jimiž Zatloukal argumentuje při obhajování způsobu, kterým zaměstnanci správy o park pečují.
"To bychom se dohadovali pořád dokola," míní Bláha.