Šumavské jarní probuzení
Autor: Miroslav Mayer, Modrava
Klatovský deník, 7.4.2003

Na Šumavě právě končí pěkná zima, která udělala radost všem příznivcům zimních sportů i turistům. Začíná se probouzet jarní příroda a k její škodě se probouzejí i někteří ekologičtí aktivisté. Proslulá botanička Mgr. Matějková načerpala vesmírnou energii a začíná znovu znepříjemňovat život především strážcům NPŠ. V jednom ze svých článků seznamuje veřejnost s výsledky svého výzkumu, který prováděla v okolních lesích Modravy a Kvildy (článek na toto téma byl zveřejněn v lednovém čísle měsíčníku Rozhled - pozn. hoog). Na základě jejích dlouholetých zkučeností došla k závěru, že šumavské lesy nepotřebují lesníky. Její vědecké zdůvodnění má podle mého selského rozumu málo společného se zdravým rozumem. Mgr. Matějková by mohla svoje vědecké poznatky raději uplatňovat třeba ve Vietnamu při pěstování rákosí. Budu se však zajímat, jak je možné provádět výzkum v prvních zónách NPŠ bez potřebného povolení. Mgr. Matějková by si měla konečně uvědomit, že je občanem ČR jako každý jiný a měla by respektovat platné zákony. Veřejnost by měla vědět, že po návštěvách některých ekologických aktivistů zůstávají na kládách a lesním zařízení pubertální nápisy, které hrubým způsobem uráží pracovníky, kteří svými daněmi nedobrovolně přispívají i na činnost různých pochybných ekologických aktivit.
I letos se máme na co těšit. Soudě podle článku, který byl v tomto deníku uveřejněn dne 19. února, zahájil velký kritik pan Just ohlášenou křížovou výpravu proti současnému feudálnímu vedení NPŠ. Zatím je generál bez vojska, ale elánu má dost. Kdo však zná české dějiny, tak ví, jak dopadla většina samozvaných vůdců. V obecních zastupitelstvech šumavských obcí je dostatek schopných občanů, kteří jsou fundovaní vést plodný dialog s vedením NPŠ. Nepotřebujeme, aby se za nás bil někdo cizí, kdo zná život obyčejných lidí asi jen z vyprávění. NPŠ jako nástupnická organizace státních i vojenských lesů převzal mimo jiné i odpovědnost za udržení pracovních příležitostí pro část občanů. Kdo u NPŠ poctivě pracuje, má jistý i dobrý výdělek. Nikdo z těchto pracovníků netouží po tom, aby si sehnal kus řetězu a velký zámek, aby se mohl na obdiv turistů nekde u cesty přivázat ke stromu a dělat ze sebe ekologického hrdinu. Snadno může kázat o morálce člověk, který má pravidelný měsíční příjem na rozdíl od člověka, kterého živí jen jeho ruce.
Letošní boj se stejně jako v předcházejících letech povede ve třech tradičních oblastech: neschopnost současného vedení NPŠ, bezmezný obdiv k sousednímu Bavorsku a unikátní krádeže dřeva. Pokud se zamyslím nad posledním článkem pana Justa, znovu objevuji prvky odborné lesnické negramotnosti. Uváděný "důkaz shůry" svědčí znovu o tom, že pan Just neví, o čem píše. Měl by si prostudovat jednotlivé druhy dřevin a jejich náchylnost nebo odolnost při vzniku větrných kalamit. Porovnání, kolik dřeva padlo na území NPŠ a kolik na bavorské straně, je zavádějící a je účelové k oklamání veřejnosti. Stav lesů na bavorské straně je převážně takový, že už tam nemá co padnout. Pan Just asi neví, kde je prvopočátek současných suchých lesů, my to však dobře víme a nenecháme se někým vodit za nos. Každý normálně myslící člověk dovede pochopit, že v suchém lese se nedá hovořit o nějakém velkém přirozeném zmlazení. V Bavorsku i u nás se provádí v potřebném rozsahu umělá obnova lesa a výsledky jsou na přibližně stejné úrovni. Tvrzení, že v NPŠ nový les neroste, je urážkou poctivé práce desítek nebo i stovek obětavých pracovníků. Kde nechce vidět, nevidí.
Znovu se dostává do popředí otázka turistického ruchu. Bavorský park vznikal velice těžko a dlouho. Některé problémy se řeší ještě v současné době. V NPŠ se na žádost vědeckých institucí a ekologických aktivit vytvořily z nejpěknějších porostů první zóny a je požadavek, aby plochy prvních zón dále rostly. Podle zákona, který upravuje režimová opatření pro první zóny, je do značné míry omezen vstup a pobyt v těchto lokalitách.
Nevím, zda veřejnost byla informována, že se ministerstvo životního prostředí se zase vrací k systému vydávání výjimek a propustek do prvních zón. Rovněž nevím, jaká jsou kriteria pro udělení těchto výjimek, ale jisté je, že každý na ní nemá nárok. Zase se vytváří zvláštní elita, která tyto výjimky bez problémů dostane. Nechám na soudu občanů, jak tuto skutečnost zváží. Mám však přehled o tom, že dochází ke zneužívání těchto propustek a jejich držitelé umožňují vstup do prvních zón svým přátelům a kamarádům. Jakákoliv aktivita strážců NPŠ těmto jevům zabránit je prezentována jako šikana a nechybí ani přirovnání k bývalým orgánům STB.
Pokud pan Just zadává početní úkol šumavským starostům, aby si vypočítali, o kolik peněz z turistického ruchu přijdou, měl by se jich předem zeptat, kam jde převážná část těchto prostředků a kolik zůstane šumavským obcím. Když má pan Just takovou starost o blaho lidu šumavského, měl by silou svojí osobnosti usilovat o změnu. Jsem však přesvědčen o tom, že to neudělá, protože bude mít obavy, aby někde nenarazil.
Opakuje se obehraná písnička a pan Just znovu obviňuje pracovníky NPŠ ze lhaní a krádeží, již jednou jsem jej veřejně vyzval, aby byl konkrétní, když má tak přesné údaje. Zatím se tak nestalo a znovu opakuje staré anonymní blafy a tak klame veřejnost. Nyní svůj repertoár rozšířil o pana Kantoříka a jeho přátele novináře jen proto, že se snaží vyvrátit některá pochybná obvinění. Svoji nelibost vyjadřuje i nad činností vyšetřovatelů PČR, protože nevedou vyšetřování podle jeho představ. Může se stát, že brzy někomu dojde ze stálého očerňování trpělivost a bude tento jev řešit dle osvědčeného hesla: "pro hubu na hubu". Pan Just by si měl uvědomit, že pracovníci NBPŠ jsou naši spoluobčané a ne spolek nějakých syčáků a že nemá právo se povyšovat na nějakého samosoudce. Návštěvnici NPŠ zpravidla nerozlišují, kdo je pracovník parku a kdo je řadový občan. Pod dojmem lživých informací nás někteří mají všechny za zloděje a podle toho potom také vypadá vzájemný vztah. Dovedu si živě představit, jakou revoluci by způsobil článek, v němž by nějaký lesník nebo polesný vyslovil svůj kritický názor na současný stav českého divadelnictví. Proto by se měl pan Just věnovat svému oboru, kde, jak jsem byl poučen, patří mezi odborníky a kritiku NPŠ by měl nechat odborníkům, kteří dané problematice rozumí. Pokud však trpí profesionální deformací a snaží se vše jen kritizovat, tak snaha o nějaký dialog je zbytečná!