Radní kritizují aktivisty
Podtitulek: Ekologičtí aktivisté zneužili zprávu mise Světového svazu ochrany přírody ve snaze zviditelnit sami sebe, domnívají se členové regionální sekce Rady Národního parku Šumava
Autor: Ivana Harantová
Klatovský deník, 5.4.2003

Vimperk - Rada Národního parku Šumava se ve čtvrtek sešla ve Vimperku. Je to padesátičlenný poradní a iniciační orgán vedení správy parku, který tvoří zástupci dvaadvaceti obcí, na jejichž katastrech chráněné území leží, představitelé krajských úřadů, policie, Horské služby, Klubu českých turistů, ředitelé ostatních tří českých národních parků, ředitelé tatranského a bavorského parku a další odborníci.

"Rada mimo jiné projednala uplynulou zimní turistickou sezonu a v této souvislosti ocenila velmi dobrou spolupráci s Plzeňským i Jihočeským krajem a jejich podporu. Totéž se týká přístupu krajů k projektu hromadné prázdninové autobusové dopravy Autobusem po Národním parku Šumava, jejíž osmý ročník teď správa připravuje," řekl Zdeněk Kantořík, mluvčí správy parku.
Rada podle něj také doporučila správě posílení strážní služby tak, aby se mohla více pohybovat v terénu a šířit osvětu ve věci ochrany přírody ve všech skupinách obyvatel, tedy místních i turistů. Radní rovněž odsoudili výskyt pytláctví, v poslední době zejména rysa, k němuž na území parku došlo, a doporučili ministerstvu životního prostředí i správě parku hledat další opatření, jež by tento trestný čin mohla omezit.
Velký prostor ve svém jednání si radní ponechali na debatu o před měsícem zveřejněné zprávě mezinárodní mise Světového svazu ochrany přírody (IUCN). Tou se zabývala i regionální sekce rady, která konstatovala, že zpráva obsahuje mnoho formálních nepřesností, jež se týkají obcí, jejich sdružení, obyvatel Šumavy i problému regionálního života.
"Představitelé obcí konstatovali, že obce nedostaly odpovídající prostor pro seznámení členů mise se stanovisky regionu a neměly ani možnost dodat jim dostatek informací k vypracování správy. Třídenní pobyt mise, z něhož ještě jeden den padl na návštěvu bavorského parku, považují radní za příliš krátký pro získání objektivní představy o situaci v parku," uvedl Kantořík.
Členové regionální sekce podle něj litují, že rada nedostala zprávu k vyjádření ještě před jejím zveřejněním. Domnívají se, že nevládní neziskové organizace (nejznámější z nich je patrně Hnutí Duha) svou prezentací závěrečné zprávy mise IUCN zneužily ve snaze o vlastní zviditelnění. Postoje správy parku podle radních zůstaly často opomenuty. Shodli se, že taková prezentace národnímu parku i Šumavě jako takové škodí.
"Regionální sekce rady parku doporučuje nepřeceňovat význam závěrů a doporučení zprávy IUCN a akceptovat je pouze jako jeden z námětů pro další diskusi o parku. Chtějí se také seznámit s organizací a časovým prostorem podobných misí IUCN a zvážit možnost opětného pozvání autorů zprávy k diskusi u kulatého stolu rady národního parku, během níž by všechny zainteresované strany dostaly možnost k vyjádření a vysvětlení formálních nepřesností," uzavřel Zdeněk Kantořík.