FOTOGRAFIE ZE ŠUMAVY

 

...aneb členěná sbírka fotografií


Fotografie z Kvildska
Fotografie z Modravska
Ostatní fotografie
Fotografie do dubna 2001
Fotografie od května 2001
Fotografie od června 2001

Evid. č. I. zóny NP

Popis

Fotografie

-
Pod Trojmezenským pralesem: při okraji rozsáhlých holin jsou káceny zdravé zelené stromy, které jsou pak použity jako lapáky pro kůrovce

troj70.jpg

124
Spodní část I. zóny Trojmezná: uschlý strom obklopují mladé vitální smrčky
troj71.jpg
124
Trojmezenský prales: silná trouchnivějící kláda vyživující několik desítek mladých smrčků
troj72.jpg
124
Také na této trouchnivějící kládě našly mladé smrčky bezpečný přístav
troj73.jpg
124
Mladé stromky rychle nahrazují odumírající smrky - starce
troj74.jpg
124
Odrostlejší stromky na kládě
troj75.jpg
124
Takovéto romantické zákoutí najdeme jen v přírodním horském lese
troj78.jpg
124
Směsice větších i menších smrčků - základ různověkého přírodního lesa
troj80.jpg
124
Rodičovské smrky "pečují" o své potomstvo i po smrti
troj81.jpg
124
I tento práchnivějící kmen je přínosem pro omlazení přírodního lesa
troj82.jpg
124
Smrčky se často zdárně uchycují také u báze kmenů dospělých stromů
troj83.jpg
124
Mladé smrčky najdeme také na malých skalkách či kořenových vývratech
troj84.jpg
124
Chůdovité kořeny naznačují, že tento smrk vyrostl na tlející kládě
troj85.jpg
124
Také tento velikán se spletitými kořeny vyrůstal na trouchnivějícím dřevě
troj86.jpg
124
Tito dva statní velikáni se měli v r. 1999 stát oběťmi tzv. asanačních zásahů proti kůrovci
troj87.jpg
124
A tady jsou jejich koruny. Život jim zachránili ekologové, kteří v Trojmezenském pralese během léta blokovali kácení
troj88.jpg
124
V zajetí polopralesovitých porostů na severovýchodním úbočí Plechého
troj89.jpg
124
Uprostřed velebného chrámu přírody
troj90.jpg
124
I tento skvost vykouzlila příroda na Trojmezné
troj91.jpg
124
Ukázka plynulého vývoje horského lesa
troj93.jpg
124
Lesní divočina v srdci Trojmezenského pralesa, která se měla před třemi lety stát obětí technokratické zvůle konzervativních lesprojektantů ze Správy NP Šumava
troj94.jpg
124
Půvabná lesní divočina pro nás, naše děti a pro přírodu
troj95.jpg
124
V zajetí nevšedního kouzla horského pralesa
troj96.jpg
124
I tady kouzlí příroda tajemný horský prales
troj98.jpg
124
Jarní sluníčko zápasí s posledními zbytky sněhu
troj99.jpg
124
Dílko našich přátel z ptačí říše. V odumírajících stromech přebývá nesčetné množství různého hmyzu, kterým se kromě datlů a strakapoudů živí i chráněný datlík tříprstý
troj100.jpg
124
Mladé smrčky pyšně trůní na balvanu porostlém měkkým mechem
troj101.jpg
124
Na odumřelém kmeni se přiživuje ozdobný choroš
troj102.jpg
124
Tyto tři smrky vyrůstaly a stále žijí věrně pospolu
troj103.jpg
124
Ve vlhké chladné části pralesa nedosahují dospělé stromy takové mohutnosti jako na sušších místech
troj104.jpg
124
Mohutný šumavský velikán vytrvale vzdoruje kůrovci
troj105.jpg
124
Vitalita tohoto smrku, který byl zasažen bleskem, je obdivuhodná
troj106.jpg
Fotografie do dubna 2001
Fotografie od května 2001
Fotografie od června 2001