FOTOGRAFIE ZE ŠUMAVY

 

...aneb členěná sbírka fotografií


Fotografie z Kvildska
Fotografie z Modravska
Fotografie z Trojmezí

Evid. č. I. zóny NP

Popis

Fotografie

-
Špičák - pod hotelem RIXI: uvnitř plastových obalů používaných jako ochrana proti okusu se skrývají sazenice buku. Nebylo by jednodušší, levnější a přirozenější nechat stromky odkryté a vysázenou paseku oplotit? (listopad 2000)

zelezrud1.jpg

-
Plesná: detail kvalitních vytěžených kmenů II. kategorie - tzv. loupačka (2000)
zelezrud2.jpg
-
Plesná: kvalitní vytěžené kmeny II. kategorie (2000)
zelezrud3.jpg
-
Plesná: nelegálně vytěžené souše (1999)
zelezrud4.jpg
-
Plesná: další skládka nelegálně vytěžených souší (2000)
zelezrud5.jpg
-
Plesná: také na této hromadě leží vytěžené souše (2000)
zelezrud6.jpg
-
Plesná: úspěšné podsadby bukových odrostků, ochranný smrkový porost však předčasně odkácen (2000)
zelezrud7.jpg
-
Plesná: také tento mladý buk byl podsazen pod smrkový porost, který byl předčasně odkácen (2000)
zelezrud8.jpg
-
Plesná: nevyužitelná dřevní hmota z pokácených stromů je seštěpkována (2000)
zelezrud9.jpg
-
Plesná: mladá jedle poškozená štěpkovačem, jehož provoz je financován ze Státního fondu ŽP (2000)
zelezrud10.jpg
132
Smrčina (k. 1338 m): "zachraňování" chřadnoucích, imisemi a letními suchy oslabených smrků před kůrovcem kácením připomíná boj s větrnými mlýny. Turistická stezka vedoucí holinou (á la v hospodářském lese) si milovníky přírody příliš nezíská (prosinec 2000)
smrc1.jpg
-
Smrčina: zdejší smíšené porosty buku a smrku patří na Šumavě k nejcennějším a nejkrásnějším. Nedopusťme jejich zničení výstavbou lyžařského areálu! (prosinec 2000)
smrc2.jpg
-
Smrčina: takto zachovalé smíšené lesy spatříme již málokde. Porost na fotografii lemuje hraniční stezku směrem k Plechému (prosinec 2000)
smrc3.jpg
-
Smrčina: trouchnivějící pahýl, který tu zůstal jako torzo statného buku, ozdobily dřevokazné choroše (prosinec 2000)
smrc4.jpg
-
Trnčí u Ježov (Klatovsko): z krásných zdravých lip zbyly jen neživotaschopné pahýly. Dílo firmy Hubert, kterou vlastní Petr Aubrecht, Suvorovova 633, Klatovy IV (prosinec 2000)
trnci1.jpg
-
Trnčí u Ježov: detail drasticky ořezané statné lípy na návsi (prosinec 2000)
trnci2.jpg
-
Trnčí u Ježov: smutně trčící pahýl vzrostlé lípy u návesního rybníka (prosinec 2000)
trnci3.jpg
-
Trnčí u Ježov: z udatné lípy zbyla ubohá troska odsouzená k záhubě, v lepším případě k živoření (prosinec 2000). Případ šetří plzeňská inspekce ŽP
trnci4.jpg
1
Ferdinandovo údolí: nádherný jedlobukový porost u cesty na Plesnou (květen 2001)
ferda1.jpg
1
Ferdinandovo údolí: polopralesovitý smrkobukový porost v severní části lokality (květen 2001)
ferda2.jpg
1
Ferdinandovo údolí: pralesovitá partie ve smrkobukovém porostu (květen 2001)
ferda3.jpg
1
Ferdinandovo údolí: na polozastíněných místech bohatě zmlazují jedličky (květen 2001)
ferda4.jpg
1
Ferdinandovo údolí: ukázka přírodního smíšeného lesa s dobře vyvinutým podrostem (květen 2001)
ferda5.jpg
1
Ferdinandovo údolí: ve vlhčinách porůstají mladé smrčky v hojnosti zbytky tlejícího dřeva (květen 2001)
ferda6.jpg
1
Ferdinandovo údolí: tento pěkný polopralesovitý porost nevyžaduje žádnou péči lesníka (květen 2001)
ferda7.jpg
1
Ferdinandovo údolí: krásné pralesovité oko bohužel obklopují fádní smrkové monokultury (květen 2001)
ferda8.jpg
1
Ferdinandovo údolí: něžné semenáčky jedle na trouchnivějících kládách s mechovou přikrývkou (květen 2001)
ferda9.jpg
1
Ferdinandovo údolí: jak pralesovatí horský smíšený les (květen 2001)
ferda10.jpg
1
Ferdinandovo údolí: ve stínu buků se rodí tajemný prales (květen 2001)
ferda11.jpg
1
Ferdinandovo údolí: zamokřenou světlinu zaplavuje živá zeleň z korun stromů i travnatého podrostu (květen 2001)
ferda12.jpg
1
Ferdinandovo údolí: na okraji mokřinky se ujalo tolik mladých smrčků, až vznikla "mateřská školka" (květen 2001)
ferda13.jpg
1
Ferdinandovo údolí: na bahnité půdě se smrky snadno vyvracejí (květen 2001)
ferda14.jpg
1
Ferdinandovo údolí: mezi popadanými kládami v lesní vlhčině vesele bují mladé buky (květen 2001)
ferda15.jpg
1
Ferdinandovo údolí: na vývratech (kořenových talířích) hojně vegetují mladé smrčky (květen 2001)
ferda16.jpg
1
Ferdinandovo údolí: přerod uklizené smrkové monokultury v divoký přírodní les (květen 2001)
ferda17.jpg
1
Ferdinandovo údolí: vítej, lesní divočino! (květen 2001)
ferda18.jpg
1
Ferdinandovo údolí: tady je „úroda“ mladých smrčků na tlejícím dřevě mimořádně bohatá (květen 2001)
ferda19.jpg