FOTOGRAFIE ZE ŠUMAVY

 

...aneb členěná sbírka fotografií


Fotografie z Kvildska
Fotografie z Trojmezí
Ostatní fotografie

Evid. č. I. zóny NP

Popis

Fotografie

43

Roklanská slať: Posun hranice I. zóny směrem do porostu s méně lukrativními stromy (listopad 2000)

modr1.jpg

43

Roklanská slať: Posun hranice I. zóny směrem do porostu s méně lukrativními stromy, vyškrábaná značka na souši (listopad 2000)

modr2.jpg

43

Roklanská slať: Posun hranice I. zóny směrem do porostu s méně lukrativními stromy, do území I. zóny navíc vyjetá cesta (listopad 2000)

modr3a.jpg

43

Roklanská slať: Nová hranice I. zóny vede až v podmáčeném porostu (listopad 2000)

modr3b.jpg

-

Studená hora u Březníku: rozsáhlá holina uměle zalesňovaná jeřábem (listopad 2000)

modr4.jpg

-

Nová asfaltka (nepřístupná pro turisty) pod Studenou horou u Březníku, nad ní rozsáhlé holiny (listopad 2000)

modr5.jpg

-

Špičník - bezzásahová zóna na Modravsku: výsadby javoru klenu do ohrádek jsou zde hlediska obnovy lesa rozhodně prospěšné (říjen 2000)

modr6.jpg

-

Čerstvě smýcený statný smrk (a nejspíš ještě relativně zdravý) při cestě od Pramenů Vltavy k Ptačí nádrži (říjen 2000)

modr7.jpg

44

Přední Mlynářská slať: smrk zde přirozeně zmlazuje zejména na trouchnivějícím dřevě (říjen 2000)

modr8.jpg

44

Rybárenská slať: na prosvětlených místech mezi smrkovými velikány roste mladý les (říjen 2000)

modr9.jpg

44

Rybárenská slať: na prosvětlených místech mezi smrkovými velikány roste mladý les (říjen 2000)

modr10.jpg

44

Pod Ptačím potokem: razantní zásahy proti kůrovci vedly k úplnému vykácení souvislého kusu lesa. Mladé smrčky trpí nedostatkem vláhy na osluněné holině (říjen 2000)

modr11.jpg

56

Ptačí slať: hromadné kácení kůrovcem napadených stromů v jižní části lokality. V takto otevřených porostech si příští sezónu zařádí nejen kůrovec, ale i vítr (říjen 2000)

modr12.jpg

43

Roklanská slať: tato oloupaná kláda skončila v podrostu mladých smrčků (říjen 2000)

modr13.jpg

44

Přední Mlynářská slať: šedomodré zbarvení kmenů je způsobeno tzv. "zapařením" po kůrovci, k němuž dochází u silně napadených stromů, a zčásti také nárosty dřevokazných hub (říjen 2000)

modr14.jpg

44

Přední Mlynářská slať: na vlhké půdě, chráněné před vysycháním stínícími stromy, vyklíčily stovky semenáčků smrku (říjen 2000)

modr15.jpg

-

Přední Mlynářská slať: na osluněné holině, přiléhající k první zóně, nemají semenáčky smrku šanci se uchytit (říjen 2000)

modr16.jpg

-

Přední Mlynářská slať: na otevřených pasekách jsou mladé smrčky poškozovány nočními mrazíky (omrzlé výhony na větvičkách) i okusem jelení zvěře, která se oblibou soustřeďuje na bezlesé plochy. Okousávané stromky se mění v bonzajovité zákrsky (říjen 2000)

modr17.jpg

34

Javoří vrch - tajemný skvost v srdci Máderských lesů (září 2000)

modr18.jpg

-
Shromaždiště dřeva při silnici od Modravy do Filipovy Hutě. Kmeny pocházejí ze smrků vytěžených po větrných polomech nebo ze zdravých čerstvě nakácených stromů. Klády mají sloužit jako lapáky pro kůrovce pokládané na okraje lesních porostů (duben 2001)
modr19.jpg
-
Detailní pohled na složené vytěžené kmeny. Na jednom z nich je připevněna cedulka DŘÍVÍ NA LAPÁKY (duben 2001)
modr20.jpg
-
Studená hora u Březníku (1298,5 m): holina na již. svahu u cesty nepřístupné pro turisty, bez zmlazujících dřevin, které bude nutné pracně dosázet (konec dubna 2001)
modr21.jpg
-
Studená hora u Březníku: ani na této holině, jihozáp. exponované, nenajdeme dostatek životaschopných mladých dřevin (konec dubna 2001)
modr22.jpg
-
Studená hora u Březníku: eroze půdy na svážnici (konec dubna 2001)
modr23.jpg
-
Studená hora u Březníku: na holinách zůstává po těžbě většinou jen nevyužitelná dřevní hmota, která je pro regeneraci lesa bezcenná (konec dubna 2001)
modr24.jpg
-
Studená hora u Březníku: v jihozápadní části rozsáhlé holiny došlo brzy na jaře k větrným vývratům stromů, čímž se holina zase o kus rozšířila (konec dubna 2001)
modr25.jpg
-
Studená hora u Březníku: stejnověké umělé výsadby smrčků u pařezů = programování nových smrkových monokultur na holinách (konec dubna 2001)
modr26.jpg
-
Studená hora u Březníku: zalesňování holin v horských polohách je nejen finančně nákladné, ale i dosti problematické (konec dubna 2001)
modr27.jpg
-
Studená hora u Březníku: trouchnivějící pařez osídlily mladé stromky, které však po odkácení matečného porostu smrků viditelně žloutnou (stres z nadměrného oslunění, nedostatek vody) (konec dubna 2001)
modr28.jpg
-
Studená hora u Březníku: na holinách trpí nadměrným osluněním i celá řada lesních bylin. Na obr. živořící plavuň pučivá (konec dubna 2001)
modr29.jpg
-
Studená hora u Březníku: popadané souše na holinách jsou neustále vysušovány sluncem a větrem, nemohou proto efektivně plnit funkci matečného substrátu pro mladé smrčky, tak jak je tomu u souší stíněných živými či mrtvými stromy (konec dubna 2001)
modr30.jpg

-

Fotografie ze Ztracené slati

foto ztracena