FOTOGRAFIE Z BAVORSKÉHO LESA

.


Fotografie z jara 2001
Fotografie z června a července 2001
Fotografie z exkurze 24.8.2001

Popis

Fotografie

U vodní nádrže Reschbachklause pod Černou horou došlo v minulých dvou desetiletí k rozvrácení kulturní smrčiny větrem a kůrovcem. Nyní tu samovolně vyrůstá smíšený přírodní les (červen 2001)
bayer03.jpg
Pohled na tentýž porost z protějšího svahu (červen 2001)
bayer06.jpg
Ve slatích u Reschbachklause jsou tlející klády posety mladými smrčky (červenec 2001)
bayer08.jpg
Horská smrčina na vrchu Hoher Filzberg (1280 m): pod ochranou stojících souší pomalu odrůstají nepravidelně rozmístěné různověké stromky, základ přírodě blízkého horského lesa (červen 2001)
bayer08.jpg
Hoher Filzberg: regenerace horské smrčiny po kůrovcové kalamitě (červen 2001)
bayer12.jpg
Úspěšná samovolná obnova horského lesa na vrchu Hoher Filzberg (červen 2001)
bayer16.jpg
Obnova horské smrčiny pod Luzným (červenec 2001)
bayer10.jpg
Regenerace horského smíšeného lesa nad vodní nádrží Martinsklause (červen 2001)
bayer20.jpg
Rozrůzněný horský smíšený les po kůrovcové kalamitě u samoty Tummelplatz (červen 2001)
bayer32.jpg
Vývoj přírodě blízkého lesa na východním svahu Luzného (červen 2001)
bayer19.jpg
Obnova horského lesa na severním svahu Roklanu (červen 2001)
bayer47.jpg
Směsice živých a mrtvých stromů na vrcholu kopce Hoher Filzberg (červenec 2001)
bayer32.jpg
Skupinky smrků na okraji slatě pod Roklanem houževnatě odolávají kůrovci (červen 2001)
bayer25.jpg
Nejinak je tomu ve slati na vrcholu kopce Hoher Filzberg (červenec 2001)
bayer14.jpg
V náruči fascinující lesní divočiny nedaleko Finsterau (červenec 2001)
bayer05.jpg