Vlny tsunami - odpověď temnému myšlení lidí
Martin Brázda

Zveřejněno dne 05. 01. 2005 na internetové stránce

http://casopis.bloudil.cz/view.php?cisloclanku=2005010501

 

Pokud se v době uplynuvší od napsání tohoto článku do jeho otištění nestalo nic ještě horšího, pak v nás tragédie, jež se o vánocích minulého roku odehrála na pobřeží Indického oceánu v jihovýchodní Asii, ještě mocně doznívá. V mysli se nám možná vynořuje otázka: Kde se berou všechny tyhle přírodní katastrofy? Co je jejich pravou příčinou? Globální oteplování a ekologie? To jistě také, ale po skutečné příčině zapátrejme ještě hlouběji, právě v našem myšlení, ve stavu našeho ducha.

Věřte nebo ne, ale náš duch a z něho vyplývající čistota našich myšlenek mají přímý vliv na dění v přírodě tedy i na četnost a intenzitu přírodních katastrof. Kdo se alespoň pokusí zamyslet nad následujícími řádky, může významně pokročit v pochopení této tak důležité problematiky. Všechny přírodní děje tedy i živelné pohromy řídí síly, které můžeme nazvat bytostmi a které působí ve sféře jemné hrubohmotnosti, pročež je nemůžeme spatřit pouhým okem. Ve stejné sféře působí i myšlenkové formy vzešlé z našich myšlenek. Naše myšlenky jsou ovocem chtění našeho ducha a náš duch stojí ve stvoření nad oněmi silami, bytostmi, jež řídí přírodní děje.

Lidský duch je obdařen svobodnou vůlí a podle této vůle se ze své vlastní přirozenosti řídí i ony síly, bytosti a to i tehdy, jde-li o vůli špatnou. Zodpovědnost nese vždy člověk. Myšlenkové formy ve sféře jemné hrubohmotnosti se navzájem slučují podle své stejnorodosti, např. závist k závisti, nenávist k nenávisti apod. a takto zesíleny přímo působí na ony přírodní bytosti, jež si můžeme představit např. jako elfy, víly, skřítky apod. Vezměme si třeba skřítky, kteří řídí vše související s horninami a se zemí. Jsou-li myšlenkové formy na ně působící čisté a ušlechtilé, jako např. láska, nesobectví, ohleduplnost apod., pak i jejich konání je harmonické, blahodárné a lidem prospívající. Jsou-li ovšem myšlenkové formy temné a negativní, pak je stejné i konání skřítků, jež se může projevovat např. četnými, silnými zemětřeseními.

Takže co člověk vysílá, to také vždy dostává zpět. To je zákon karmy. Jemná hrubohmotnost, jak není těžké uhodnout, je dnes přesycena temnými, destruktivně působícími myšlenkovými formami, což je ovoce nás lidí. Kdo si je tohoto vědom, nemůže se divit sebehorší přírodní katastrofě a s nijak přehnaným optimismem nevyhlíží ani dny budoucí. Kolik je dnes na zemi lidí, jejichž myšlenky jsou čisté? Na to si jistě každý snadno odpoví. V porovnání s těmi, jež zásobí jemnou hrubohmotnost temnotou, je jich stěží pouhá hrstka. Přitom by stačilo tak málo.