Název: Komunikační problémy Šumavě nesvědčí
Tomáš Voráček

Plzeňský deník, 13.03.2006

Vážená paní Matějková, vážený pane Haile, v článku "Přátelé Šumavy bojují za důstojný národní park" (6. 3.) mě překvapila řada nepravd a nepřesností, kterými zde poškozujete jméno Správy NP a CHKO Šumava. Je s podivem, že v odstavci nazvaném "Komunikační problémy Šumavě nesvědčí" matete čtenáře nepravdami, a přitom by stačilo před vyřčením tohoto výroku se pouze zeptat, tedy komunikovat.

 

V první řadě uvádíte, že na Správě je vše při starém včetně nadměrných těžeb dřeva. Chtěl bych Vás upozornit, že v letech 2004 a 2005, tedy za období působení nového managementu, byly uskutečněny jedny z nejnižších těžeb od roku 1996, pouze v roce 2001 byly těžby ještě nižší. Tyto těžby se pohybovaly na hranici čtvrtiny celkového povoleného množství těžby za rok.


Další nepravdou, kterou uvádíte, je, že pro místní podnikatele nejsou nastavena rovná pravidla a zakázky od parku dostávají jen někteří z nich. Nové vedení se od svého nástupu snaží o maximální průhlednost zadávání zakázek. Již od začátku byly stanoveny dva další limity pod hranicí dvou milionů, k nimž bylo nutno při zadávání zakázek dokládat více nabídek. Tento interní předpis Vám klidně předložím k nahlédnutí. Zakázky nad dva miliony korun se řídí zákonem o veřejných zakázkách. Ustanovení o zadávacích hranicích pod dva miliony jsou pouze naše interní pravidla zavedená teprve po nástupu nového managementu. Zakázku vždy (pokud to povaha zakázky nevyžadovala jinak) získala firma s nejlepší cenou. Vše je možné doložit dokumenty o proběhlých poptávkových řízeních. V průběhu realizace zakázky firmám netolerujeme zvyšování ceny účtováním víceprací. Na podzim roku 2005 proběhla na Správě NP a CHKO Šumava kontrola z MŽP, která se právě touto problematikou zabývala a neshledala v této věci jediné pochybení. Co se týče zakázek nad dva miliony korun, za celou dobu působení nového managementu nedošlo ani k jednomu užšímu výběrovému řízení (zákon umožňuje užší a otevřené výběrové řízení). Výběr dodavatele byl vždy realizován formou otevřeného výběrového řízení, které je maximálně transparentní a všem přístupné.


Pokud byla Správa oslovena firmou s žádostí o přidělení zakázky, vždy byla tato firma zařazena do nejbližšího a dle předmětu její činnosti vhodného, interního poptávkového řízení. Vždy jsme byli rádi, pokud se objevila nová firma a dokázala svou kvalitou a cenou vstoupit mezi současné dodavatele národního parku a tím nám rozšířila databázi kvalitních dodavatelů. Z výše zmíněného je, doufám, zřejmé, že pravidla jsou rovná pro všechny a je jen na každém podnikatelském subjektu, zda má zájem se o získání zakázky ucházet či ne. Všechny zde uvedené informace nejsou žádným tajemstvím, a tak v případě zájmu Vám tyto informace rádi poskytneme. Bojujte za důstojný národní park, ale bojujte prosím důstojně a nesnižujte se k uvádění nepodložených a nepravdivých informací, kterými zbytečně poškozujete jméno druhé strany.

 

(Autor je náměstkem ředitele pro sekci vnitřní správy, Správa NP a CHKO Šumava)

 

Příspěvky k diskusi – viz

http://www.silvarium.cz/content/view/1634/24/