Šumavákům došla trpělivost
Autor: Renata Kučerová
Klatovský deník, 07.11.2001

Šumava - Zástupcům šumavských obcí došla trpělivost. Zatím poslední kapku hořkosti si Šumaváci vypili po zhlédnutí televizního pořadu Nedej se. Proto Radě České televize poslali dopis, v němž protestují proti způsobu, jakým jsou obyvatelé Šumavy v médiích prezentováni.
"Obracím se na vás s důrazným protestem proti tomu, jakým způsobem redaktorka ČT ing. Soňa Göblová v pořadu Nedej se informuje o problematice Národního parku (NP) Šumava. K podání tohoto protestu nás nepřiměl pouze zmiňovaný pořad uvedený dne 12. října 2001, ale fakt, že se jedná o systematickou a dlouhodobou záležitost, která už značně stresuje část místních obyvatel a nějakým způsobem se dotýká všech obyvatel našich obcí. Návštěvníci k nám přijíždějí se zcela zkreslenými představami o situaci v NP Šumava. Toto se odráží i na jejich vztahu k místním obyvatelům, kteří jsou jimi, stejně jako v pořadu Nedej se, považováni za škůdce přírody na Šumavě a je jim to dáváno najevo, někdy i dosti agresivním chováním.
Chápeme, že v době plurality názorů mohou znít i názory navzájem kontroverzní, se kterými všichni nemusí souhlasit, ale v tomto pořadu se objevuje obrovské množství pro nás šokujících lží a polopravd. A to o problematice, se kterou se většina z nás více či méně setkává denně. Je pro nás zcela nepochopitelné, jak je možné vynechat veškerou novinářskou etiku i prosté zásady slušnosti. Protože demagogie a účelové sestříhávaní dokumentů nám velmi připomíná doby, kdy se podobné metody používaly proti nepřátelům socialismu. Naši občané navíc řeší určité dilema. Vidí, jakých se jim dostává informací o problematice, kterou dosti znají, a napadají je otázky o úrovni jiných pořadů ČT, jejichž problematiku neznají vůbec. To snižuje v jejich očích důvěryhodnost instituce ČT jako celku, když vidíme a slyšíme prezentovat v pořadu Nedej se množství naprostých lží a překrucování skutečností. Mnoho zdejších občanů pracuje v NP Šumava, jiní v lesním hospodářství jiných subjektů a lacině triky, kterými se ing. Göblová snaží přesvědčit laickou veřejnost, jsou nám zřejmé na první pohled. Obce řešily svoje problémy ve vztahu k NP, ale nikdy by nic nevyřešily, kdyby se daly na podobnou cestu konfrontace a osobního osočování. Pouze trpělivé jednání a vysvětlování si vzájemných postojů mohlo vést k současně uspokojivému vztahu. Proto nás mrzí, že je nejen vedení NP, ale šmahem všichni jeho poctiví pracovníci a potažmo veškeré místní obyvatelstvo je obviňováno z ignorantství ve vztahu k ochraně přírody, a co horšího, z osobního kořistění na jejím drancování. Nebylo by možné zde žít a nemít k přírodě opravdový vztah, vyplývající z denního kontaktu s ní, někdy v té nejsurovější podobě. Proto nemůžeme přijmout postoj pořadu Nedej se, který se nám lží, intrikami, polopravdami a demagogií snaží vnutit jejich redaktoři, a donutit tak vedení NP mimo jiné k ukončení ochrany lesa před škůdci, protože budeme to my a jen my, kteří v takto destruované přírodě zůstaneme žít. Rádi bychom šumavskou přírodu odevzdali našim dětem a vnukům alespoň v takovém stavu, v jakém jsme ji převzali od našich otců a dědů.
Žádáme proto Radu ČT o učinění opatření, která by zamezila pokračování těchto nepřípustných tendencí v pořadu Nedej se a dosavadní účelovou kampaň zkorigovala."

Podepsáni: za obec Srní - starosta ing. Václav Veselý, Modrava - starosta Antonín Schubert, Prášily - starosta Libor Pospíšil, Horská Kvilda - starosta Eduard Hones, Kvilda - starosta PhDr. Jiří Frydlewicz, Borová Lada - starostka Stanislava Barantálová, Stožec - starostka ing. Zdeňka Lelková.